Модел за обществен съвет

Модел за обществен съвет

На 3.09.2020 г. се проведе събрание за промяна на състава на Обществения съвет, на което присъстваха 16 човека.