Обучение в ОРЕС

Обучение в ОРЕС

Обучение в ОРЕС

За учениците от 1 до 4 клас , обучението в ОРЕС беше от 4.11.21. до 16.11.21г. Учениците от 5, 6 и 7 клас продължават да учат в електронна среда