• ОУ " ОТЕЦ ПАИСИЙ" - с.Свидня
  ОУ "Отец Паисий"
  ОУ " ОТЕЦ ПАИСИЙ" - с.Свидня
  Училището е създадено през 1937 година
 • Заглавие на изображението/слайда
  ОУ "Отец Паисий"
  Заглавие на изображението/слайда
  Тържество по случай завършването на учебната година
 • Тържество по случай 3-ти март
  ОУ "Отец Паисий"
  Тържество по случай 3-ти март
  училищно тържество посветено на 3-ти март
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Уважаеми посетители, това е сайта на Основно училище "Отец Паисий" - село Свидня, община Своге, Софийска област

Примерно мото/слоган на учебното заведение. Примерно мото/слоган на учебното заведение.

Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да не се допусне отпадане при обучение от разстояние.

Научи повече

Училището работи по 3 проекта

"Занимания по интереси" "Подкрепа за успех" "Образование зе утрешния ден"

Научи повече

Обновяване на училищния двор

Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример.

Научи повече