Адм. услуги

Обща информация

Училището издава следните документи: Свидетелство за основно образование - 7 слас, Удостоверение за завършен начален етап, Дубликати - за завършено основно образование, Удостоверение за завършен начален етап

Примерно кратко описсание на административната услуга. Излиза в списъка с административни услуги. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Процедура по предоставяне на административната услуга Информация за предоставяне на услугата по електронен път Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Научи повече