I-II клас/слята/ с класен ръководител - Аделина николова

I-II клас/слята/ с класен ръководител - Аделина николова

Паралелката е слята, в нея се обучават ученици от 1-ви и 2-ри клас.