I-II клас/слята/ с класен ръководител - Зорница Костова

I-II клас/слята/ с класен ръководител - Зорница Костова

За учебната 2020/21 година паралелката е от 6 ученика, в която се обучават 3 момчета и 3 момичета.