отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022 година

отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022 година