Училището е основно с 15 ученика, разпределени в 4 паралелки

Училището е основно с 15 ученика, разпределени в 4 паралелки

Училището е основано през 1937 година. През настоящата 2022/23 учебна година, учениците са петнадесет, разпределени в 4 паралелки, както следва:

-1/2 клас е слята , по един ученик в първи и един във втори клас с класен ръководител - Зорница Костова

-3 клас е самостоятелна с 5 ученика с класен ръководител - Валерия Терзийска

-5/6 клас е слята, с 3 ученика в пети и 3 ученика в шести клас с класен ръководител - Миглена Лозанова

-7 клас е самостоятелна с 2 ученика , с класен ръководител - Невяна Шадова