Учители - Валерия Терзийска - ст.начален учител, Зорница Костова - начален учител, Миглена Лозанова - ст.прог.учител, Невяна Шадова - ст.прог.учител, Соня Иванова - прог.учител и Виолета Славкова - лектор , учител по английски език

Учители - Валерия Терзийска - ст.начален учител, Зорница Костова - начален учител, Миглена Лозанова - ст.прог.учител, Невяна Шадова - ст.прог.учител, Соня Иванова - прог.учител и Виолета Славкова - лектор , учител по английски език

Опционален въвеждащ текст.