План за работата на педагогическия съвет

План за работата на педагогическия съвет

За учебната 2021/22 година