VII клас, самостоятелна паралелка с класен ръководител Екатерина Славчева

VII клас, самостоятелна паралелка с класен ръководител Екатерина Славчева

Самостоятелна паралека с 4 ученика