VII клас, самостоятелна паралелка с класен ръководител Невяна Шадова

VII клас, самостоятелна паралелка с класен ръководител Невяна Шадова

Самостоятелна паралека с 2 ученика