VII клас, самостоятелна паралелка с класен ръководител Невяна Шадова

VII клас, самостоятелна паралелка с класен ръководител Невяна Шадова

За учебната 2021/22 г. паралелката е самостоятелна с 6 ученика.