Обществен съвет

Обща информация

На основание чл.270 от ЗПУО, в училището е изграден и функционира Обществен съвет в следния състав:

Председател - Деница Найденова

Членове:   Гергана Василева

                  Диана Цветкова

                  Цветелина Петкова


Модел за обществен съвет

Общественият съвет се състои от: председател, трима членове и двама резервни.

Научи повече

Резултати от избора на обществен съвет към СУ "Име на учебното заведение"

Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст. Кратка информация за събитието. Примерен текст.

Научи повече