отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023 година

отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023 година