III клас- самостоятелна паралелка с класен ръководител- Валерия Терзийска

III клас- самостоятелна паралелка с  класен ръководител- Валерия Терзийска

III клас- самостоятелна паралелка с класен ръководител- Валерия Терзийска

Паралелката е слята - 1  ученик е в първи клас и 6 ученика във втори.