III-IV клас- самостоятелна паралелка с класен ръководител- Валерия Терзийска

III-IV клас- самостоятелна паралелка с  класен ръководител- Валерия Терзийска

III-IV клас- самостоятелна паралелка с класен ръководител- Валерия Терзийска

Паралелката е самостоятелна , в нея се обучават 4 ученика.