III клас- самостоятелна паралелка с класен ръководител- Валерия Терзийска

III клас- самостоятелна паралелка с  класен ръководител- Валерия Терзийска

III клас- самостоятелна паралелка с класен ръководител- Валерия Терзийска

Паралелката е самостоятелна , в нея се обучават 5 ученика.