Прием след I клас

Прием след I клас

Прием след I клас

30.05.2022 г.

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. Примерна информация... 

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за постъпване в ОУ "Отец Паисий"

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
     - изследвания на кръв и урина на детето;

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община "Име на община" (примерна информация)

Балообразуващи предмети:
- Удвоената оценка от НВО по БЕЛ
- Удвоената оценка от НВО по Математика
- Оценката по Химия и ООС от Свидетелството за основно образование
- Оценката по Биология и ЗО от Свидетелството за основно образование