отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие 2023г

отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие 2023г