V-VI клас/слята/, с класен ръководител Миглена Лозанова

V-VI клас/слята/, с класен ръководител Миглена Лозанова

За учебната 2020/21 година паралелката е съставена от 5 клас с 3 ученика-  , и 6 клас с 2 ученика-